تولیدی صندل پردیس

مشخصات مکانی

تلفن : 46894581-3
تلفن همراه : 09121039181

اطلاعات کلی

نام مدیر عامل : بهزاد تاج بخش
وب سایت : www.pardisshoes.com
هیچ نظری ارسال نشده