تیغه سازی مدرن

تولید قالب ای برشی و کفاشی

مشخصات مکانی

آدرس : جاده ساوه ،شهربهارستان ، خیابان 20 متری ، باع مهندس
تلفن : 56740208
تلفن همراه : 09124171892

اطلاعات کلی

نام مدیر عامل : داود فرجی
هیچ نظری ارسال نشده